Bugün - 01 Kasım 2014 Cumartesi
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künyemiz
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.yedikitahaber.com Logo
-
İstanbul 13°C
Haber Detayları

Gülen'in Ehl-i Sünnet'e aykırı görüşleri

6 Şubat Perşembe (bugün) günü akit gazetesinin okur postasında 'Fethullah Gülen'in Ehl-i Sünnet'e aykırı görüşleri ve bir ikazname' başlıklı bir yazı yayınlandı. İlahiyatçı Mücahit Akıncı'nın kaleme aldığı yazıda Gülen'in hakkında çok çarpıcı iddialara yer verildi...

İslam Haberi - 06 Şubat 2014 Perşembe - 19:43
6 Şubat Perşembe (bugün) günü akit gazetesinin okur postasında 'Fethullah Gülen'in Ehl-i Sünnet'e aykırı görüşleri ve bir ikazname' başlıklı bir yazı yayınlandı. İlahiyatçı Mücahit Akıncı'nın kaleme aldığı yazıda Gülen'in hakkında çok çarpıcı iddialara yer verildi...
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

İşte o bahse konu o yazı:

BİSMİLLAHİRRAHMENİRRAHİM
Bu yazıyı üzerime vazife olduğuna inandığım için yazıyorum. Hiçbir partinin adamı değilim. Peygamberimiz Sav’ın: “Kim bildiği bir konuyu saklarsa, kıyamet günü ağzına ateşten gem vurulacaktır.” sözü gereği bu yazıyı Allah rızası için yazıyorum. Yazının konusu Fethullah Gülen Hoca’nın Ehli Sünnet Ve’l Cemaat Mezhebi’ ne aykırı bazı sözleridir. 

Şuurlu ilim sahibi mütedeyyin birçok Müslüman f.gülenin EHL-İ sünnete aykırı aşağıda belirteceğimiz görüşlerini ilk defa duyunca şok olacaklar ve hayret edeceklerdir.

1. Fasıldan Fasıla kitabının 3. Cilt 144’üncü sayfasında şunları yazıyor: “Hâsılı, herkes kelime-i şahadeti esas alarak etrafındaki insanlara bakış açısını yeniden ayarlamalı. Hatta onun birini söyleyip diğerini, yani “Muhammed’ ün Resulallah”ı söylemeyen insanlara bile, rahmet, merhamet nazarıyla bakmalı. Çünkü hadislerde anlatıldığına göre, Allah’ın o engin rahmeti ahirette öyle tecelli edecektir ki, şeytan bile: “Acaba ben de istifade edebilir miyim?” diye ümide kapılacaktır. Şimdi böyle bir rahmet enginliği karşısında, cimrilik yapma, o cimriliği temsil etme bize yaraşmaz. Hem bize ne? Mülk O’nun, hazine O’nun, kul O’nun. Öyleyse herkes haddini bilmeli.”

2. Hoşgörü ve Diyalog İklimi kitabının 241. Sayfasında (Kitaba Ali Ünal ve Ahmet Kurucan önsöz yazmıştır) şöyle diyor: “Bakın Kur’an-ı Kerim, ehli kitaba çağrıda bulunurken: “Ey kitap ehli! Aramızda müşterek olan bir kelimeye gelin, Allah’ı bırakıp da bazılarımız bazılarımızı Rab edinmesin.” ( Al-i İmran/64) diyor. Dikkat edin, bu mesajda “Muhammed’ün Resulallah” yok.”

3. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yayınladığı Küresel Barışa Doğru (Kozadan Kelebeğe-3) isimli kitabında da şöyle diyor: “Yahudileri ve Hıristiyanları azarlayan ayetler, ya Hazret-i Muhammed sav döneminde yaşayan ya da kendi peygamberleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” Hz RESULULLAH S.A.V zamanında ve zamanımıza kadar gelen süreçte yaşayanlar. Ve zamanımızda bulunan Yahudi ve Hıristiyanlar bu azarlamanın dışındadırlar. (Sayfa 260) 


4. İnsanın Özündeki Sevgi kitabının 220. sayfasında şöyle diyor: “Bir Yahudi’nin Hazret-i İsa’ya, dolayısıyla İncil’e ve Hz. Muhammed’le birlikte Kur’an’a inanması gerekmez. Yani bir Yahudi bunlara inanmasa da dindar sayılabilir. Bir Hıristiyan da, Hz. Muhammed’e sav Kur’an’a inanmasa da dindar kabul edilebilir. Çünkü bu dinler kendilerinden sonraki ilahi sistemleri, kitapları şümullerine almazlar. Bu sebeple Yahudilik ve Hıristiyanlıktan çıkan geniş ilahi din yelpazesinde kendine bir yer bulabilir. Bu yelpazede sığınacağı bir kitap, bir peygamber her zaman vardır ve dolayısıyla o bütün bütün tefessüh etmez. Bir mütefekkirin dediği gibi (Üstad Bediüzzaman’ı kasdediyor) “Bozulmuş süt gibi olur ve bir ölçüde bir işe yarar.”

5. Fethullah Gülen’in bir mütefekkir diye bahsettiği kişi Üstad Bediüzzaman Said Nursi’dir. Yahudi ve Hıristiyanların dinlerinde kalabileceklerine delil olarak gösterdiği Üstad’ın yazısının bu konuyla alakası yoktur. F. Gülen, Üstad’ın yazısını çarpıtmış ve mana olarak da tahrif etmiştir. Üstad Bediüzzaman Yahudi ve Hıristiyanların kendi dinlerinde kalabileceklerini katiyen söylememiştir. 


İslam dışı şer güçler Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili Risale-i Nur’da da bazı tahrifatlar yapmışlardır. Üstad Bediüzzaman’ın İşaratü’l İcaz adlı kitabının tercümesinde de bazı tahrifatlar vardır. Mesela, İşaratü’l İcaz adlı kitabında Fatiha tefsirinde bunu görmekteyiz. İşaratü’l İcaz adlı kitabın aslı Arapça olup, Üstad’ın kardeşi Abdülmecid’in yaptığı tercümede: “Gayrilmağdubi aleyhim veleddallin”in tefsirinde “dallin: sapıtanlar” tüm Hıristiyanlar olduğu halde araya “BİR KISIM” kelimesi ilave edilmiştir ve bu “BİR KISIM” kelimesi Arapça aslında yoktur. Bu küçük görünen iki kelime ise manayı tamamen değiştirmiş; Hıristiyanların ancak bir kısmı sapık büyük çoğunluğu hidayettedir gibi, Ehl-i Sünnet inancı dışında batıl bir itikadi görüşün, inancın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Üstad’ın ifadesiyle “Siyonist Yahudi bir ifsat komitesi” özel olarak bu ifsat işleriyle uğraşmaktadır.

6. Aynı kitabın 186. sayfasında (Zaman gazetesi aynı mektubu 10 Şubat 1998 günü yayınlamıştır) Papa ‘ya yazdığı mektubun başlığı şöyledir: “Pek Muhterem Papa Cenapları!..” mektupta yer alan ifadelerin bazıları şunlardır: “Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi (KCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz… İslâm yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır… Amacımız bu üç büyük dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis etmektir…” 


Şimdi, yukarıdaki maddeler halinde sıraladığımız F. Gülen’in sözlerini tahlil edelim:

1. F.Gülen birinci maddede yukarıda verdiğimiz yazısında; kelime-i şehadetin ikinci kısmını yani “Muhamedün Resulallah” söylemeyen, yani Peygamberimiz Sav’ e inanmayan, onun tebliğ ettiği İslam dinini kabul etmeyen kâfir, Hıristiyan, Yahudi vs. gibi her çeşit gayr-i müslimlere “RAHMET” nazarıyla bakmamızı öneriyor. Dikkat edin “RAHMET” kelimesi İslami bir ıstılahtır. “ALLAH RAHMET ETSİN” demek, Allah acısın, günahlarını affetsin, cennetine koysun manalarına gelir. Bu manada kâfir olan, gayr-i müslim olan Yahudi ve Hıristiyanlar için, Allah’ın “RAHMET”i olamaz. Müslüman olmayan Yahudi, Hıristiyan vs. gibi kâfirlerin her çeşidi cennete giremez, ebedi cehennemliktirler. F. Gülen’in birinci maddedeki ifadelerini okursanız, bir din alimi gibi değil de, sanki bir diplomat, bir politikacı gibi konuşarak konuyu çarpıtmış, demagoji yapmış, ama yine de maksadını gizleyememiştir. O maksatta şudur: Yahudilik ve Hıristiyanlık nesh olunmamış, yürürlükten kalkmamış olup halen yürürlüktedir. Yahudi ve Hıristiyanlar da dinlerinde kalarak İslâm’a girmeden, Allah’ın “RAHMET”i gereği cennete gireceklerdir. Bu birinci maddedeki F. Gülen’in yazısını böyle anladım. Başka türlü anlayan ehli ilim varsa hatta kendisi de bunu kastetmiyorsa beni uyarsınlar. Eğer kendisi bunu kastetmiyorsa cevap versin. Bir diplomat gibi demagoji yapmadan bir İslâm alimine yakışır şekilde açıkça açıklasın.

2. İkinci maddedeki yazısında F: Gülen; Al-i İmran suresi 64. Ayetin mealini verirken; “Dikkat edin bu mesajda “Muhammedün Resulallah” yok, yani Muhammed’e Sav’a inanın demiyor” diyerek bizim birinci maddeyi doğru anladığımızı teyit ediyor ve olumlu tevil etme yolunu da kapatıyor. Yoksa biz Müslümanlar İslami camia içinde muteber dini liderlerin hata yaptıkları zaman tevil imkânı varsa onu tevil ederek, o kişi hakkında hüsn-ü zannımızı muhafaza ederiz.

3. Üçüncü maddedeki yazısında da muğlâk ifadeler kullanmıştır. “Kur’an’ın azarladığı Yahudi ve Hıristiyanların, hepsini kapsamadığını, zamanımızdaki Yahudi ve Hıristiyanları kapsamadığını” söylemektedir. Burada F: Gülen o zamanki Yahudilerin lanetlenme hükmüne sebep olan illetin şu andaki Yahudi ve Hıristiyanlarda olmadığını kastettiğini tahmin ediyoruz. Bakara suresi 88. âyete göre Yahudilerin lanetlenme hükmünün sebebi-illeti inkârlarıdır. Bu illet kâfirler için geneldir. Bakara suresi 89. âyete göre de “Allah’ın laneti tüm kâfirlerin üzerindedir.” Yani Asr-ı Saadetteki Yahudi ve Hıristiyanlar da Peygamberimiz Sav’ in peygamberliğini inkâr ediyorlardı, şu andaki Yahudi ve Hıristiyanlar da inkâr ediyor. O zamanki ve zamanımızdaki Yahudi ve Hıristiyanların ve tüm kâfirlerin lanetlenme sebebi-illeti küfürleridir. Yani Yahudi ve Hıristiyanları lanetleyen ayetlerin hükmü Peygamberimiz Sav’den günümüze kadar gelen tüm Yahudi ve Hıristiyanları kapsamaktadır. Gülen’in bu görüşü “tarihselcilik” sapıklığının bir tezahürüdür ve bu ehlisünnet âlimlerince reddedilmektedir. Asr-ı Saadetten bu tarafa yüz binlerce akaid, hadis, tefsir ve fıkıh âlimleri böyle bir şey söylememiştir. Kendisi bu görüşü söylerken kaynak, delil göstermemiştir. 
(Devam edecek)

İlahiyatçı Mücahit AKINCI/AKİT OKUR POSTASI

 
Anahtar Kelimeler:6, Şubat, Perşembe, (bugün), günü, akit, gazetesinin, okur, postasında, Fethulla,
Kaynak / Editör: Hasan Deniz Okunma Sayısı: 1685

 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer İslam Haberleri
Dua Nedir? Nasıl Olmalıdır?
Mutluluğun sırrı 40 ayette gizli
Nebi'nin kabri 5 asır önce yok edilmek istenmiş

Nebi'nin kabri 5 asır önce yok edilmek istenmiş
Hz.Muhammed'in kabri taşınacak mı?
Gülen'in Ehl-i Sünnet'e aykırı görüşleri
Mehmet Görmez: Müslümanların ekseni kayıyor
Kur'an'a Bir Yasak Daha
Diğer Başlıklar

F-35 uçağı görücüye çıktı
Balbay'dan akıllara zarar yorum
CHP'de yeni istifalar bekleniyor
IŞİD'e 80 ülkeden katılım var
Her 100 kişiden 32’si girişimci olmak istiyor
Hava durumu - Meteoroloji'den uyarılar
Sahte kanser ilacı şebekesi çökertildi
Erdoğan bu kelimeyi ilk kez kullandı
Peşmerge neden Kobani'ye girmiyor?
Erdoğan'dan Fransa'da önemli açıklamalar
E-Gazete (Bizim Gazete)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar 
Anket

Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?


  
Çok Güzel663 Kişi (% 85 )
  
İdare Eder59 Kişi (% 8 )
  
Biraz Kötü60 Kişi (% 8 )

Toplam 782 Kişi

Hava Durumu ( İstanbul )
Bugün
8°C - 13°C
Pazar
9°C - 13°C
Pazartesi
9°C - 12°C
Salı
10°C - 14°C
Namaz Vakitleri ( İstanbul )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:4606:2611:5814:4717:1118:38

01 Kasım 2014 Cumartesi
Röportajlar
Ünlü sanatçıdan kliplerdeki yatak odasına isyan!
Müzik dünyasındaki çeteleşme ve tekelleşmeden söz eden Niran Ünsal, bunun sonucu olarak kliplerde erotik ve pornografik materyaller i...
»
»
»
Tarihte Bugün
1831 - Osmanlı Resmi Gazetesi Takvim-i Vekayı İsmiyle Basıldı
1922 - Saltanatın Kaldırılması ve TBMM tarafından Abdulmecid Efendinin Halife Seçilmesi
1928 - Latin Harflerinin kabülü
Kim Kimdir
Günün Sözü
Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ?yapmam? dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.
(Hz. Muhammed)
Süper Lig
TakımlarOGBMAvPuan
Konyaspor3411914342
Elaziğspor3410420-2434
Antalyaspor3461315-1331
Medical Park Anta3461315-1331
Kayserispor347819-2829
Sanica Boru Elazi288416-2128
Galatasaray A.ş.8512016
Beşiktaş A.ş.7421314
Mersin İdmanyurdu7412413
Fenerbahçe A.ş.7412113
Akhisar Belediye 7412113
Kasimpaşa A.ş.8332212
İstanbul Başakşeh7250811
Bursaspor7313310
Çaykur Rizespor A7232-19
Gaziantepspor7232-19
Gençlerbirliği722318
Trabzonspor A.ş.7151-18
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,09ms